ප්‍රමිති සහතික නැත්තම් කර්මාන්ත වලට සීල්

  • By editor
  • June 2, 2023
  • 0
  • 83 Views

එස්.එල්.එස්. ප්‍රමිති සහතික නොමැති කර්මාන්ත වලට මුද්‍රා තබන ලෙස වෙළෙඳ වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු එම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට දැනුම් දී තිබේ.

ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය ආශ්‍රිත සංගම් යකඩ හා සිමෙන්ති ආනයනකරුවන් මෙන් ම ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදකයන් සමග ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා ඇත.

එමෙන්ම සිමෙන්ති, වානේ යන කර්මාන්තවල නිෂ්පාදනයන් සඳහා වූ පිරිවැය සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් සකස් කරන ලෙස ද අමාත්‍යවරයා පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *