ප්‍රෙට්‍රල් ත්‍රීරෝද රථ විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඇරඹේ

  • By editor
  • March 10, 2024
  • 0
  • 121 Views

පෙට්‍රල් ත්‍රිරෝද සහ විදුලි නොවන ත්‍රිරෝද රථ පැය දෙකකින් විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාකරන රථ බවට පරිවර්තනය කිරීම ආරම්භ කර ඇත.

මරදාන දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු ගබඩාවේ ස්ථාපනය කර ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම අංගසම්පූර්ණ විදුලි ත්‍රිරෝද රථ නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානය මගින් මෙම ක්‍රියාව සිදුකෙරේ.

“Vega සමාගමේ ELEKTRATEQ ත්‍රිරෝද රථයේ සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියම මෙම නිෂ්පාදන කම්හල තුළ සිදු කෙරේ.

පෙට්‍රල්වලින් ධාවනය වන ත්‍රිරෝද රථයක් පැය දෙකක් ඇතුළත විදුලිය බවට පත් කිරීමට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම්වලින් මෙම කර්මාන්ත ශාලාව සමන්විත බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වේ.

මාසයක් තුළ ත්‍රිරෝද 100ක් විදුලියෙන් ධාවනය වන රථ බවට පත්කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *