පාඨලීගේ 43 සේනාංකයේ ප්‍රධාන ලේකම් අස් වේ

  • By editor
  • May 1, 2023
  • 0
  • 81 Views

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චම්පික රණවකගේ නායකත්වයෙන් යුත් 43 සේනාංකයේ ප්‍රධාන ලේකම් ධුරයෙන්, මධ්‍ය කමිටු නායකත්වයෙන්, ප්‍රතිපත්ති සභාවේ සහ විධායක සභාවේ සාමාජිකත්වයෙන්, එම සංවිධානය සාමාජිකත්වයෙන්ද ඉල්ලා අස්වීමට කථිකාචාර්ය අනුරුද්ධ ප්‍රදීප් තීරණය කර තිබේ.

ඒ බව දන්වමින් සවිස්තරාත්මක ලිපියක් චම්පික රණවකට බාරදෙමින් ඔහු දේශපාලනයෙන් සමුගෙන තිබේ.

හේතු ගණනාවක්ම නිසා දේශපාලන කටයුතුවලින් ඉවත්ව නිහඬව සිටීමට තීරණය කළ බවට සදහන් කරමින් ඔහු එම ලිපිය ඔහු සමාජ ජාල වෙත මුදා හැර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *