පාතාලය මට්ටු කරන්න STF එකෙන් කරන්න යන වැඩේ

  • By editor
  • June 30, 2023
  • 0
  • 135 Views

පසුගිය දින කිහිපය තුළ දිවයිනේ විවිධ පළාත්වලින් විශේෂයෙන් බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත් හි වෙඩි තැබීම් සහ පාතාල ක්‍රියාකාරකම් රැසක් වාර්තා විය.

ඒ හේතුවෙන් බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත්වල පාතාල ක්‍රියාකාරකම් මර්දනය කිරීම සදහා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකා සාමාජිකයන් 600 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් යොදවා තිබෙන බවට වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ක්ෂණික මාර්ග බාධක යොදා රථවාහන පරීක්ෂා කිරීම, හදිසි වැටලීම් සිදුකිරීම සහ පාතාල සාමාජිකයන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලීසිය පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *