පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියට දැමූ බණ්ඩලාගේ කාලගෝටියේ වීඩියෝ දර්ශන මෙන්න

  • By editor
  • August 23, 2023
  • 0
  • 242 Views

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී මුලසුන අසලට පැමිණ නියෝජ්‍ය කථානායකවරයාට තර්ජනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන් දෙදෙනෙකු වන නලින් බණ්ඩාර ජයමහ සහ වසන්ත යාපා බණ්ඩාර පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටතට දමා තිබේ.

එහිදී ඇති වූ කාලගෝටියේ වීඩියෝ දර්ශන මේ වනවිට අප වෙත ලැබී තිබේ.

එම වීඩියෝ දර්ශන පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *