පාර්ලිමේන්තුවේදී පාට් දැමූ බණ්ඩාරලා දොට්ට දමයි

  • By editor
  • August 23, 2023
  • 0
  • 137 Views

මුලසුන අසලට පැමිණ නියෝජ්‍ය කථානායකවරයාට තර්ජනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන් දෙදෙනෙකු සභා ගර්භයෙන් පිටතට යවා තිබේ.

නලින් බණ්ඩාර ජයමහ සහ වසන්ත යාපා බණ්ඩාර යන අයවලුන් මෙලෙස සභා ගර්භයෙන් ඉවත් වන ලෙස කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව ඉන් පිටතට ගොස් ඇත.

ඒ ඔවුන් දෙදෙනා මුලාසනයට සිදුකල තර්ජනය නිසා අද දිනයේ සභාකටයුතුවලින් ඉවත්කිරීමේ දඬුවමක් දෙන ලෙස ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග විසින් කල ඉල්ලිමක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවයි.

අනතුරුව ඔවුන් දෙදෙනා ප්‍රසන්න රණතුංගද බැනවදිමින් සභා ගර්භයෙන් පිටව ගොස් ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *