පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරු රට සවාරියේ – සියලු උත්සව ලබන වසරට කල්‍ යයි

  • By editor
  • December 22, 2023
  • 0
  • 65 Views

ආණ්ඩුවේ සහ විපක්ශයේ මැති ඇමතිවරුන් 225න් බොහෝ දෙනෙකු මේ වනවිට වසර අවසාන විදෙස් සංචාරවල නිරතව තිබෙන බව වාර්තා වේ

මේ හේතුවෙන් බොහෝ රාජ්‍ය ආයතනවල උත්සව ලබන වසරේ මුල් කාර්තුව වෙත කල්දමා ඇති බවද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *