පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන්ට මැතිවරණයේ දී ගමට යන්න තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍ර ඉල්ලයි

  • By editor
  • August 20, 2023
  • 0
  • 139 Views

ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත මැතිවරණයේ දී ගම්බිම්වලට යෑම සඳහා සුදුසු වාහනයක් නොමැති බව පවසමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනාට තීරුබදු රහිත වාහන ගෙන ඒමට මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් අවසර ඉල්ලා ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරියෙකු සදහන් කර තිබේ.

2020 වසරේදී පළමු වරට පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන් 80කට පමණ පිරිසකට වාහන බලපත්‍ර අහිමි වී ඇති බව ද හෙතෙම වැඩිදුරටත් වාර්තා කළේය.

කොරෝනා වසංගතයක් ආර්ථික අර්බුදයන් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට තීරුබදු රහිත වාහන ආනයන බලපත්‍ර අහිමිවී තිබෙන බව ද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *