පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් තිදෙනෙක් ඉල්ලා අස් වේ

  • By editor
  • September 5, 2023
  • 0
  • 278 Views

ආර්ථික අර්බුදයේ බලපෑම සමනය කිරීම පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ සාමාජිකයන් වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් තිදෙනෙන් ඉන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ඒ අනුව එස් බී දිසානායක, ධම්මික පෙරේරා, මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර යන අය මෙලෙස ඉල්ලා අස් වී ඇත.

කෙසෙවෙතත් එම තනතුරු සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන නිමල් ලන්සා, නාලක බණ්ඩාර කෝට්ටේගොඩ, මංජුල දිසානායක පත් කර ඇති බව ද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *