පාර්ලිමේන්තු වාර අවසානය මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට

  • By editor
  • January 26, 2024
  • 0
  • 91 Views

අද (26) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි 09 පාර්ලිමේන්තුවේ 04 වන සැසිවාරය අවසාන කර තිබේ .

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 වැනි ව්‍යවස්ථාවෙන් තමා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පාර්ලිමේන්තු වාර අවසාන කර ඇත.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ මීළඟ වාරය පෙබරවාරි 7 වැනිදා පෙරවරු 10.30ට ආරම්භ වන බව ජනාධිපතිවරයා සිය ගැසට් නිවේදනය මඟින් දක්වා තිබේ. 

අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *