පාර්ලිමේන්තු සේවිකාවන් අපයෝජනය කළ සේවකයින් තුනක් අත්අඩංගුවට

  • By editor
  • January 30, 2024
  • 0
  • 80 Views

පාර්ලිමේන්තුව තුළ දී සේවිකාවන් දෙදෙනෙකු අපයෝජනය කළ බව කියන පාර්ලිමේන්තු සේවකයින් තිදෙනෙක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තු සේවක මණ්ඩලයේ කනිෂ්ඨ සේවකයින් තිදෙනෙකි.

පොලිස් කාන්තා හා ළමා කාර්යාංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන අතර ඔවුන් තිදෙනා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *