පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිළධාරීන්ට පණුවන් සහිත බත් පැකට් එවූ සමාගමට නඩු

0
62

පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් සිය කාර්ය මණ්ඩළය සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් කොළඹදී පවත්වනු ලැබූ වැඩ මුළුවකට කොළඹ සෙන්සාල් සමාගමෙන් ඇණවුම් කරන ලද දිවා ආහාර පාර්සල් වල පණුවන් සහ ප්ලාස්ටික් කැබළි හමුවීම නිසා එම සමාගමට එරෙහිව නඩු පැවසීමට කොළඹ මහ නගර සභාව පියවර ගෙන ඇති බව වාර්තවේ.

ඊයේ සහ පෙරේදා පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් පැවැත්වූ මෙම වැඩ මුළුවට මෙම සමාගමඑන් දිවා ආහාර පාර්සල් 150 ක් ඇනවුම් කර තිබූ බවත්, ඉන් තුනක මෙලෙස පණුවන් සහ ප්ලාස්ටික් කැබලි හමුවීම නිසා ඒ බව කොළඹ මහ නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශයට පැමිණ්ඊළ අකරන ලද බවත් පාරිභෝගික අධිකාරියේ සභාපති නීතීඥ ශාන්ත නිරිඇල්ල මාද්ධ්‍යට පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here