පාසලට ළමුන් දාන්න හොර ලේඛන හදලා

  • By editor
  • April 3, 2023
  • 0
  • 161 Views

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්ගේ අත්සන ව්‍යාජ ලෙස යොදා කටුගස්තොට ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවේ ශ්‍රේණිවලට ළමයින් 17 දෙනකු ඇතුළත් කර තිබෙන බව විගණන පරීක්ෂණයකදී හෙළිව ඇත.

අදාළ සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් එච්. යූ. ප්‍රේමතිලකගේ අත්සන ව්‍යාජ ලෙස යොදා තිබූ ලිපි ශීර්ෂ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලිපි ශීර්ෂ නොවන බව අනාවරණය වී තිබේ.

විදුහලේ 02, 03, 04, 07, 08 හා 09 ශ්‍රේණිවලට මෙම ළමයින් ඇතුළත් කරගෙන තිබෙන බව විගණනයේ දී හෙළිව ඇත.

මෙම සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා යොමුකර තිබූ ලිපිවල සඳහන් දෙමාපියන්ගේ තනතුරු හා ලිපිනයන් බොහොමයක්ද ව්‍යාජ ඒවා වන අතර මේ සම්බන්ධයෙන් පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *