පාසල් ළමුන්ට බර අඩුකරයි

  • By editor
  • March 1, 2024
  • 0
  • 71 Views

පොත් බෑගයේ බර වැඩි වීම නිසා සිසුන්ට ඇතිවන කොඳුඇට පෙළේ ආබාධ සැලකිල්ලට ගනිමින් පාසල් සිසුන්ගේ පාසල් බෑග්වල බර අඩු කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් තීරණය කර තිබෙන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කර ඇත.

ඒ අනුව එහි එක් පියවරක් ලෙස තෝරාගත් පෙළපොත් ඛාණ්ඩ වශයෙන් මුද්‍රණය කිරීමට මේ වන විට අවශ්‍යය පියවර ගෙන තිබෙන බව එම නිවේදනයේ සඳහන් කර තිබේ.

එසේම සිසුන් සඳහා සකස්කර ඇති වැඩපොත් හැරුණු විට අනෙකුත් පෙළපොත් පාසලට ගෙන ඒම අවම කිරීමට විදුහල්පති සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ සිදුකළ හැකි ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක් පිළිබඳවද දක්වා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *