පාස්කු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය ගැන හිටපු නීතිපතිගෙන් ප්‍රශ්න කරයි

  • By editor
  • April 18, 2023
  • 0
  • 122 Views

පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ විමර්ශනවලට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා හිටපු නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා හෙට (19) දිනයේ ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාසයට කැදවීමට නියමිත බවට වාර්තා වේ.

පාස්කු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සිදු වී මේ වනවිට වසර 04 ක් වතවන අතර එහි විමර්ශන සිදුවන කාලයේ දී නීතිපති ලෙස කටයුතු කරනු ලැබුවේ දප්පුල ද ලිවේරා විසිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *