පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් අවශ්‍ය වන්නේ නෑ – කාදිනල් මැල්කම් රංජිත්

  • By editor
  • September 25, 2023
  • 0
  • 149 Views

පාස්කු ඉරුදින’ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ජාතයන්තර පරීක්ෂණයක් අවශ්‍ය නොවන බව අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් සදහන් කළහ.

එම පරීක්ෂණ දේශපාලන බලපෑම්වලින් තොර විනිවිඳභාවයෙන් යුතුව සිදුකරන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් අවශ්‍ය නොවන බව උන්වහන්සේ පෙන්වා දුන්හ.

ඇඹිලිපිටිය ශාන්ත මයිකල් දේවස්ථානයේ ස්වර්ණ ජයන්ති මංගල්‍යයට සහභාගි වෙමින් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් කොළඹ අගරදගුරුතුමා එසේ පැවසූහ.

අවංකව, දේශපාලන බලපෑම්වලට යටවෙලා එක එක අයව ආරක්ෂා නොකර ඇත්ත වශයෙන්ම අවංක නිලධාරීන් හරහා නායකයෝ නායකත්වය ගන්නවා නම් ජාත්‍යන්තරයට යන්න අවශ්‍ය නොවන බවත් විනිවිඳ පෙණෙන ක්‍රමවේද හරහා මේ සියල්ල කළ යුතු බවත් අගරදගුරුතුමා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *