පාස්පෝට් පෝලිම අඩු කරන්න ටිරාන්ගෙන් යෝජනාවක් – කොරියන් විභාගය සමත් අයට පමණක් පාස්පෝට්

  • By editor
  • February 23, 2024
  • 0
  • 66 Views

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාලය තුළ පවතින පෝලිම් අවම කිරීම සඳහා E Passport සේවාව හඳුන්වා දීමට සූදානම් වන බව අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් සදහන් කළේය.

කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය හේතුවෙන් නැවත වතාවක් ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාලය ඉදිරිපිට යළිත් පෝලිම් වැඩි වී තිබෙන බවද හෙතෙම පෙන්වා දුන්නේය.

එනිසා පවතින එම ගැටලුව නිරාකරණය කිරීම සඳහා කොරියානු රජය සමඟ සාකච්ඡා කර විභාගය සමත් වන පුද්ගලයින් සඳහා පමණක් දැනට විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන බවද සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *