පැයකට දෙවරක් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ සිදුවන දේ

  • By editor
  • June 8, 2023
  • 0
  • 131 Views

කිසිදු තැරැව්කරුවෙක් ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇතුළත හා පිටත නොමැති බව එහි පාලක ජනරාල් හර්ෂ ඉලුක්පිටිය පැවසීය.

පැයකට දෙවරක් පමණ ඒ පිළිබදව පරීක්ෂා කර වෙනත් බාහිර පුද්ගලයන් සිටින්නේදැයි සොයාබලන බව ද ආගමන හා විගමන පාලකවරයා සඳහන් කළේ ය.

විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ලබාගැනීමට පැමිණි පුද්ගලයන් පිළිබඳව දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් නිරතුරුව පරීක්ෂාවට ලක්කරන බව ත්, එහිදී වෙනත් බාහිර පුද්ගලයන් සිටින්නේදැයි පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි බව ත් හෙතෙම ප්‍රකාශ කළේ ය.

එම නිසා මහජනතාවට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේදී තැරැව්කරුවන්ගෙන් පීඩාවක් ඇති නොවන බවට තහවුරු කරගෙන ඇතැයි ද ඉලුක්පිටිය කීවේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *