පෙට්‍රල් මිල පහත හෙළයි

0
83
Gasoline gushing out from pump isolated on white background

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ගණන් සංශෝධනය කර ඇති බව ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව නිවේදනය කර සිටී .

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 40කින් හා පහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 410 කි. ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීරටයක් රුපියල් 30කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 510කි.

ඩීසල් හා සෙසු ඉන්ධන වර්ගවල මිල වෙනස් වීමක් සිදුව නැත. ඊට අදාල නිල නිවේදනය පහත පළවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here