පෙර පාසල් දරුවන්ගේ සිට ලිංගික අධ්‍යාපනය දෙන්න කටයුතු කෙරේ

  • By editor
  • August 17, 2023
  • 0
  • 178 Views

ළමයින් සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු සංසදය විසින් දරුවන්ට ලිංගික අධ්‍යාපනය පෙර පාසලේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් ලබන මාසයේ සිටම ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

එම සංසදයේ සභාපතිනි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිණී කවිරත්න විසින් මෙම කරුණු සඳහන් කළාය.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ ඇය සදහන් කළේ පෙර පාසැල් දරුවන්ටත් පාසැල් සිසුන්ටත් අදාළව ලිංගික දැනුම ලබාදීම සඳහා පොත් දාහතරක් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයෙන් සකස් කරමින් පවතින බව ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *