පොලිස්පතිට බලය වැඩිවෙයි

  • By editor
  • July 28, 2023
  • 0
  • 170 Views

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ධුරයේ සිට  පොලිස් කොස්තාපල් නිළය දක්වා නිලයන් වෙනුවෙන් සිදුකරනු  ලබන පත්කිරීම්, උසස්කිරීම්, ස්ථානමාරු කිරීම්, විනය පාලනය කිරීම්, සේවයෙන් පහ කිරීම ආදි කටුයතු සිදු කිරීමේ බලය පොලිස්පතිවරයාට පවරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.

එමෙන්ම පොලිස්පතිවරයාට අමතරව ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති සිට  සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරුන් වෙතද  මෙම  බලය පවරා ඇති බවද පොලිස් කොමිසම් ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

මෙම සියලු පත්කිරීම්, උසස්කිරීම්, ස්ථානමාරු කිරීම්, විනය පාලනය කිරීම්, සේවයෙන් පහ කිරීම ආදි කටුයතු සිදුවන්නේ  ජාතික පොලිස් කොමිසමේ නීති රීති වලට අනුකුළව බවත්, කිසිවකුට යම් අසාදාරණයක්  වී ඇති නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ජාතික පොලිස් කොමිසම් සභාව වෙත අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ හැකි බවද වැඩිදුරටත් වාර්තා කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *