පොලිස් ඇමති පුතාටත් දඩයක් – ගෙවන්න අමාරුනම් පගාවක් ඉල්ලලා

  • By editor
  • December 4, 2023
  • 0
  • 106 Views

පසුගිය සෙනසුරාදා ටිරාන් අලස් අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා මහනුවර බලා පිටත්ව ගොස් තිබූ අතර ගලගෙදර ප්‍රදේශයේ දී ත්‍රී රෝද රථයක් ඉස්සර කරන්නට ගොස් ඔහු අතින් මාර්ග නීති කඩ වී ඇත.

වහාම පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු එම වාහනය නතර කර තිබේ.මෙහිදී   ටිරාන් අලස් අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා වරද පිලිගෙන ඇති අතර පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනාද  රියදුරු බලපත්‍රය ලබාගෙන දඩ කොලයක් ලබා දීමට කටයුතු කර තිබේ.

මෙහිදී ටිරාන් අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා  දඩ කොලය ගෙවීමට ඇති ආසන්නතම තැපැල් කාර්‍යාලය පිලිබදව විමසා සිටි අතර පොලිස් නිලධාරීන්ද ආසන්නතම තැපැල් කාර්‍යාලය පිලිබදව විස්තර ලබා දී ඇත.

ඉන් අනතුරුව දඩ කොලය ලියමින් සිටි පොලිස් නිලධාරියා “දඩ ගෙවන්න මහන්සි වෙන්න ඕන නෑ අපිට උදව්වක් කරලා යන්න පුළුවන්”  යැයි පවසා ඇත.මෙහිදී ටිරාන් අලස් අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා පවසා ඇත්තේ තමා වරදක් කර ඇති හෙයින් දඩ කොලය ලබාදෙන ලෙසයි.

තමා මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස්ගේ පුත්‍රයා බවත් මෙහිදී වැඩිදුරටත් පවසන ලදී.එමෙන්ම තමා වරදක් කර ඇති හෙයින් තමා කවුද යන්න අදුන්වාදීම අනවශ්‍යබව ටිරාන් ඇමතිවරයාගේ පුත්‍රයා පවසා ඇත.

කෙසේ හෝ මෙම නිලධාරීන් දෙදෙනා ටිරාන් අලස් අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයාගෙන් රුපියල් 1100 ක් මුදලක් ඉල්ලාගෙන පොලිස් යතුරුපැදියෙන්ම ගොස් දඩය ගෙවා රිසිට්පත හා ‍රියදුරු බලපත්‍ර ලබාදී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *