පොලිස් නිල ඇඳුමින් Spa ගිය නිලධාරියාට වැඩ වරදියි

  • By editor
  • March 13, 2024
  • 0
  • 54 Views

පොලිස් නිල ඇඳුමින් සම්බාහන මධ්‍යස්ථානයක සේවය ලබා ගැනීමට ගිය පොලිස් සැරයන්වරයෙකුගෙන් යක්කල පොලිසිය විසින් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන නිල ඇඳුම පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙන බව වාර්තා වේ.

සැරයන්වරයා ගම්පහ මහාධිකරණයට ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට යන අතරතුර දී සම්බාහන මධ්‍යස්ථානයට සේවා ලබා ගැනීමට ගොස් ඇත.

මෙලෙස මුදා හැර ඇත්තේ, දොම්පෙ පොලීසියට අනුයුක්ත පොලිස් සැරයන්වරයෙකි.

සැරයන්වරයා මහාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට තිබූ ලේඛන දොම්පෙ පොලිසියේ වෙනත් නිලධාරීවරයෙකු යක්කල පොලිසියට ගෙන්වා යොමු කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

යක්කල පොලිස් වසමේ නුවර පාරේ සම්බාහන මධ්‍යස්ථානයක සේවය ලබා ගැනීම සඳහා පොලිස් නිල ඇඳුමින් සැරසී පුද්ගලයකු පැමිණ සිටින බවට යක්කල පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයාට ලද තොරතුරකට අනුව නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් එම ස්ථානය වෙත යවා එහි රැඳී සිටි සැරයන්වරයා යක්කල පොලිසිය වෙත රැගෙන ඒමට කටයුතු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *