පොලිස් ලොක්කන්ට අවුරුදු සැලකිලි නෑ

  • By editor
  • April 7, 2023
  • 0
  • 227 Views

සිංහල අලුත් අවුරුද්ද නිමිත්තෙන් ලබා දෙන උත්සව අත්තිකාරම් මුදල මෙවර උප පරීක්ෂකවරුන්ට සහ එම නිලයෙන් පහල අයට පමණක් ලබා දීමට පොලිස්පතිවරයා පියවර ගෙන ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

ඒ අනුව පොලිස් පරීක්ෂක ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළ නිලධාරීන්ට එය ලබා නොදීමට පොලිස්පති වරයා පියවර ගෙන ඇතැයි ද වාර්තා වේ.

මෙම හේතුව නිසා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ පොලිස් පරීක්ෂකවරන් ඇතුළු ඉහළ නිලධාරීන් දැඩි කණස්සල්ලෙන් පසුවන බවද පොලිස් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *