පොලිසිය විසින් රථ වාහන වැරදි වීඩියෝ කරන එක වැරදී – පොලිස්පති වරද පිළිගනී

  • By editor
  • September 3, 2023
  • 0
  • 332 Views

රථවාහන පොලිසිය මගින් විවිධ පුද්ගලයන් රථවාහන වැරැදි කරන ආකාරය වීඩියෝගත කර ඒවා මාධ්‍ය මඟින් ප්‍රදර්ශනය කිරීම වරදක් බව පොලිස්පති සී ඩී වික්‍රමරත්න මහජන ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාවේදී පිළිගෙන තිබේ.

එවැනි දේවල් මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරය කිරීමේ  සදාචාරාත්මක භාවය පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ කමිටුව සදහන් කළේ වැරදිකරුවකු වුවත් ඔහුගේ පෞද්ගලිකත්වයට පොලිසිය ගරු කළ යුතු බවය.

මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටළු පවතින බව පොලිස්පතිවරයා පිළිගත්තේ ඒ අවස්ථාවේදීය. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව  අමාත්‍ය ටිරාන් අලස්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පසුගියදා රැස්විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *