පොහොට්ටු නායකයා නිසා පක්ෂය දෙකඩ වෙයි

  • By editor
  • April 15, 2023
  • 0
  • 87 Views

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් මීළඟ නායකත්වය සඳහා එම පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ පක්ෂ නායකත්වය සඳහා යෝජනා වී ඇති බව වාර්තා වේ.

බැසිල් රාජපක්ෂ මීළඟ නායකයා ලෙස පත් කළ යුතුයැයි පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකයින් යෝජනා කර ඇති අතර නාමල් රාජපක්ෂ නම පක්ෂයේ තරුණ සාමාජිකයින් විසින් නියෝජනය කර ඇති බවද වැඩිදුරටත් වාර්තා වී තිබේ.

මේ හේතුවෙන් මීළඟ නායකයා සම්බන්ධයෙන් පොදු ජන පෙරමුණ තුළ යම් බෙදීමක් ඇති වී ඇති අතර මේ පිළිබඳව අවසන් තීරණයකට පැමිණ නැති බව ද සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *