පෞද්ගලික අංශ සේවකයින්ටත් සුබ ආරංචියක්

  • By editor
  • December 8, 2023
  • 0
  • 112 Views

රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප වැඩිවීමට සමගාමීව පෞද්ගලික අංශයේත් වැටුප් වැඩි කරන ලෙස ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉල්ලීමක් කළ බව, කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා පැවසුවා.

ඒ අනුව පෞද්ගලික අංශයේ අවම වැටුප වැඩි කිරීම සඳහා වන යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා අදාල අංශවලට යොමු කර තිබෙන බවත්, ඉදිරියේදී පෞද්ගලික අංශයේ අවම වැටුප නිවේදනය කරන බවත් සඳහන් කළේය.

අවම වැටුප් නිර්ණය කිරීමේ කමිටුව සහ ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව රැස්වී අදාල යෝජනාවට එකඟතාවය ගෙන ඇතැයිද හෙතෙම වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *