පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාලවල අධ්‍යාපනය ලැබීම සඳහා ලබා දෙන පොලී රහිත ණය ලබන සතියේ සිට – සියඹලාපිටිය

  • By editor
  • May 28, 2023
  • 0
  • 139 Views

පෞද්ගලික විද්‍යාලවල අධ්‍යාපනය ලැබීම සඳහා දරුවන් පන්දහසකට රජය මගින් ලබාදෙන පොලී රහිත ණය මුදල ලබන සතියේ සිය නැවත ලබා දීමට හැකි වනු ඇතැයි අමාත්‍ය සියඹලාපිටිය මෙහිදී විශ්වාසය පළ කළේය.

ඊට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව මෙම සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ.

ඒ යටතේ රුපියල් ලක්ෂ නවයක පොලී රහිත ණය මුදලක් සිසුන්ට හිමි වන අතර එය ගෙවා දැමීම සඳහා වසර දෙකක සහන කාලයක් ද හිමි වේ. අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ රටක ඇති හොඳම ආයෝජනය අධ්‍යාපනය බැවින් රජය අසීරු අවස්ථාවල පවා අධ්‍යාපනයට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන බවයි. රුවන්වැල්ල රාජසිංහ විද්‍යාලයේ වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවයට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා අද (26) මෙම අදහස් පළ කළේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *