බක්මහේ ඉන්ධන කෝටාව ඉහලට

  • By editor
  • April 4, 2023
  • 0
  • 75 Views

ජනපතිතුමාගේ උපදෙස් මත එළඹෙන අලූත් අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් දැනට ක්‍රියාත්මක ඉන්ධන කෝටාව ඉහළ දැමේ.

ඒ අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට යතුරුපැදි සදහා මෙතෙක් ලීටර් 4 ක්ව පැවති ඉන්ධන කෝටාව ලීටර් 7 දක්වා ඉහළ දමා ඇති අතර ත්‍රීරෝද රථ සදහා පැවති ලීටර් 5 ඉන්ධන කෝටාව ලීටර් 8 ක් දක්වා ඉහළ දමා ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කර තිබේ.

තවද බස් රථ සදහා මෙතෙක් පැවති ලීටර් 40 ක ඉන්ධන කෝටාව ලීටර් 60 දක්වා සහ ලොරි රථ සදහා පැවති ලීටර් 50 ක් ඉන්ධන කෝටාව ලීටර් 75 දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා.

මෝටර් රථ සදහා පැවති ලීටර් 20 සීමාව ලීටර් 40 දක්වා සහ ඉඩම් වාහන සදහා පැවති ලීටර් 15 ඉන්ධන කෝටාව ලීටර් 25 දක්වා ඉහළ දමා ඇති බවද ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සදහන් කළා.

ඊට අමතරව විශේෂ රථවාහන සදහා මෙතෙක් පැවති ලීටර් 20 ඉන්ධන දීමනාවද ලීටර් 30 දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා.

වෑන් රථ සදහාද එම ඉන්ධන කෝටාවම ක්‍රියාත්මක බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *