බඩ ඉරිඟු ආනයනයට හිටපු හමුදා ලොක්කෙක් හරහට හිටී

  • By editor
  • August 30, 2023
  • 0
  • 327 Views

ජාතික අහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය යටතේ සත්ව ආහාර ආනායනය කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති ආනයනකරුවන් අතරින් වැඩිම ආහාර ප්‍රමාණයක් මෙරටට ආනයන කරනනු ලබන්නේ පෞද්ගලික ආරක්ෂක සේවාවක් පවත්වාගෙන්හ යනු ලබන හිටපු හිටපු ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානියෙක් විසින් පවත්වාගෙන්හ යන සමාගමක් මගිනි .

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ මෙම ආනයන කරුවන් ලියා පදිංචි කර ඇත. ජාතික ආහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩළයද මෙට්‍රික් ටොන් 10,000 බඩ ඉරිඟු ආනයන කරනා අතර ඉන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ආනයනය කරන්නේ මෙම ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානියා බව වාර්තා වේ.

ඔහු හිටපු ජනපති ඝෝඨභය රාජපක්ෂ සහ මහින්ද රාජපක්ෂගේ පාලන සමයේ ප්‍රබල චරිතයක් වූ අතර යහපාලන සමයෙදී ඔහුට විවිධ චෝදනා එල්ල විය . බඩ ඉරිඟු ආනයනය කැබිනට් අනුමැතිය ලාබාදුන්නද සත්ව නිෂ්පාදන සහ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි සත්ව ආහාර ආනයනය කරන්නන්ට බඩ ඉරිඟු ආනයනය කිරීමේ අවස්ථාවද මේ වන විට අහිමි කර ඇත . ඊට හේතුව වි ඇත්තේ සත්ව ආහාර මිල ඉහළ යාම නිසා බඩ ඉරිඟු මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ දෙකක් ආනායනට සඳහා ආණ්ඩුව අවසර දීමය. ඒ අනුව කිලෝවක් සඳහා වූ රුපියල් 75 ක බද්ද රුපියල් 25 දක්වා අඩු කිරිමට ආණ්ඩුව තීරණය කරන ලදි. බඩ ඉරිගු අනයනය කිරීමට සත්ව නිෂ්පාදන සහ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව බධා කිරිම සම්බන්ධව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය දැනුවත් කර ඇතිබව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි. මෙම හිටපු ආරක්ෂක ප්‍රධානියා විසින් විවිධ ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යන අතර ඔහුගේ ප්‍රධාන කාර්යාලය පිටකෝට්ටේ ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *