බදුල්ල රෝහල අවදානමේ – හේතුව මෙන්න

  • By editor
  • August 10, 2023
  • 0
  • 249 Views

මේ වනවිට බදුල්ල මහ රෝහල් පරිශ්‍රයේ ස්ථාන කිහිපයක මේ වනවිට විදුලිය විසන්ධි කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

එමෙන්ම රෝහලේ විදුලි බිල රුපියල් කෝටි 7කට ආසන්න වී ඇති බවත් ඉදිරියේ දී රෝහලේ සම්පූර්ණ විදුලිය විසන්ධි වීමේ අවදානමක් පවතින බවත් වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ]

මේ හේතුවෙන් ඊයේ (09) දිනයේ දී හෙද පුහුණු අංශය, වෛද්‍ය නිල නිවාස සහ හෙද නේවාසිකාගාරයේ විදුලිය විසන්ධි කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *