බදු නිසා යට යන උසස්පෙළ ප්‍රතිපල

  • By editor
  • April 7, 2023
  • 0
  • 153 Views

සිය ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් රජයේ අවධානය යොමු වී සහනයක් ලබාදෙන තුරු උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගැයීමේ කටයුතුවලට සම්බන්ධ නොවන බව විශ්වවිද්‍යාල ආචාරිය සමිති සම්මේලනය සදහන් කරයි.  

රජය විසින් ගෙනයනු ලබන අර්බුදකාරී බදු ප්‍රතිපත්තිය නිසා විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන් ද දැඩි පීඩාවකට පත්ව සිටින හෙයින් ඉන් මුදා ගැනීම සඳහා සහන දීමනාවක් හෝ ආචාර්යවරුන්ට ලබාදීමට රජය පියවර ගත යුතු යැයි විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනයේ සභාපති මහාචාර්ය බී.එම්.එච්. එස්. කේ. බන්නැහැක මහතා පැවසීය.

විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ ඉල්ලීම වනුයේ බදු සහනයක් බව ත් පිළිතුරු පත්‍ර ඇගැයීම වෙනුවෙන් කරන දීමනා ඉහළ දැමීමක්  ඉල්ලා තිබුණේ ගුරුවරුන් බව ත් මහාචාර්යවරයා සඳහන් කළේය.

මේ අතර විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන් විශ්වවිද්‍යාලවල ඉගැන්වීම් කටයුතුවලින් තවදුරටත් ඉවත්ව සිටින බවද අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවෙන් පසුව ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිචාරය සුබ වන්නේ නම් ඉගැන්වීම් කටයුතු නැවත ආරම්භ කළ හැකි බව ද බන්නැහැක මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *