බදු නොගෙවන සිටුවරයින් ගැන නාමල් උයන රාහුල හිමි හෙළි කරයි

  • By editor
  • June 28, 2023
  • 0
  • 147 Views

සැප සම්පත් සියල්ල ලැබීම නිවන බවත් ගිහියෙක් වුවත් පැවිද්දෙක් වුවත් සැප විඳිය යුතු බව බෞද්ධ දර්ශනය යැයි තමන් විශ්වාස කරන බව ජාතික නාමල් උයන නිර්මාතෘ වනවාසී රාහුල හිමියන් සදහන් කර තිබුහ.

තමන්ට වැඩ සිටින්නට තැනක් උවමනා නිසා නාමල් උයන නිර්මාණය කළ බවත් පයින් ඇවිදිමින් දුක්ඛිත ජීවිතයක් ගත කළ තමන් අද BMW රථයක ගමන් බිමන් යන බවත්

එසේම ජනතාව එකතු වී සම්පත් ලබාදෙමින් භික්ෂුව නම් බදු නොගෙවන සිටුවරයෙකු ගොඩනඟන බවත් තමන් ද සිටුවරයෙකු බවත් රාහුල හිමි ප්‍රකාශ කර තිබුහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *