බදු බර නිසා ලංවිම ඉංජිනේරුවන් විදෙස්ගත වෙලා

  • By editor
  • March 16, 2024
  • 0
  • 82 Views

ලංකා විදුලි බල බණ්ඩලයේ සේවය කළ ඉංජිනේරුවන් 159 දෙනෙකු විදේශගත වී ඇති බව එම මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය පැවසීය.

2022 ජනවාරි මාසයේ සිට මේ දක්වා වූ කාලය තුළ මෙම පිරිස විදේශගතව ඇති අතර පවතින ආර්ථික අර්බුදය හා දැරිය නොහැකි බදු බර ඊට හේතුව බව වාර්තා වේ.

විදෙස්ගත වූ ඉංජිනේරුවන්ගෙන් 105 දෙනෙකු සේවයෙන් ඉවත් වීමෙන් හා ඉතුරු 50 දෙනා නිල වශයෙන් නිවාඩු අයදුම් කිරීමෙන් පසු විදෙස් ගත වී තිබේ.

විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවයට ඉංජිනේරුවන් දහසක් අවශ්‍ය වුවත් දැනට සේවයෙන් යුතු සිටින්නේ ඉංජිනේරුවන් 744ක් පමණක් බව ද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *