බන්දුල මාධ්‍ය ලේකම්ව දොට්ට දමයි

  • By editor
  • August 14, 2023
  • 0
  • 148 Views

අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධනගේ මාධ්‍ය ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ මහේෂ් වික්‍රම ඔහු දැරූ සියලු තනතුරුවලින් ඉවත් කර තිබේ.

ඉකුත් 04 වැනිදා සිට මහේෂ් වික්‍රමගේ අදාළ තනතුරු වලින් ඉවත් කර ඇති අතර ඒ වෙනුවෙන් නව මාධ්‍ය ලේකම් ලෙස ෂෙරෝන් සමරනායක පත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *