බන්ධනාගාර පිරෙයි – රජයට වාර්ෂිකව කෝටි 800ක ට වඩා වැයවෙයි

  • By editor
  • January 16, 2024
  • 0
  • 137 Views

බන්ධනාගාර සිරමැදිරිවල වාට්ටු ධාරිතාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බව බන්ධනාගාර කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳ කාර්ය සාධන විගණන වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

ඒ අනුව රැඳවියන්ගේ ප්‍රතිශතය සියයට 232ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව එම වාර්තාවේ දැක්වේ.

රැඳවියන් නඩත්තු කිරීම සඳහා රජයට වාර්ෂිකව රුපියල් කෝටි 800කට වැඩි මුදලක් වැය කිරීමට සිදුවන බව ද එම වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

බන්ධනාගාර 27ක වැසිකිළි 187ක හිඟයක් පවතින අතර දැනට පවතින වැසිකිළිවලින් 287ක් අලුත්වැඩියා කළයුතු තත්ත්වයේ පවතින බව සඳහන්ය.

බන්ධනාගාර ගත කෙරෙන රැඳවියන් වෙනුවෙන් ඇප නියම කර තිබුණ ද ඇප කොන්දේසි සපුරාලීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් රැඳවියන් විශාල සංඛ්‍යාවක් බන්ධනාගාර ගතව සිටින සිටින බව එම වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

එලෙස බන්ධනාගාර ගතව සිටින රැඳවියන් සංඛ්‍යාව 1,795 දෙනෙකු බව ද එම වාර්තාව සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම බන්ධනාගාර දෙකක 2011 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය දක්වා ඇති වූ විවිධ ගැටලු හේතුවෙන් ගොඩනැගිලි කිහිපයක් විනාශ වී ඇති බව ද බන්ධනාගාරවල පවත්නා තදබදය කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳ කාර්ය සාධන විගණන වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *