බන්ධුලගේ පොසොන් කලාපයට මුදල් එකතු කරයි

  • By editor
  • May 12, 2023
  • 0
  • 81 Views

මෙවර පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් හෝමාගම පොසොන් කලාපයක් පැවැත්වීමට ඇමති බන්ධුල ගුණවර්ධන විසින් සංවිධානය කරමින් සිටින බවට වාර්තා වේ.

ඒ සදහා අවශ්‍ය මුදල් තම අමාත්‍යාංශයට අයත් ආයතන වලින් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා එම ආයතනවල ප්‍රධානීන්ට ලිපියක් යවා තිබේ.

රාජ්‍ය වියදම් කපා හැරීම සදහා චක්‍රලේඛයක් පවා නිකුත්කර ඇති පසුබිමක මෙසේ පොසොන් කලාපවලට මුදල් ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආයතන ප්‍රධානීන් කණස්සල්ල පල කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *