බන්ධුල නිසා රජයට මිලියන ගණනක පාඩුවක්

  • By editor
  • July 10, 2023
  • 0
  • 204 Views

ඇමති බන්ධුල ගුණවර්ධනගේ මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශයට අයත් අධිවේගී මාර්ග ප්‍රවාහන පුද්ගලික සමාගමට අයත් බස් රථ වල ආදායම් බලපත්‍ර සහ රක්ෂණ සහතික නිසි වෙලාවට නොගැනීම නිසා, ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් එම බස් රථ ධාවනය තාවකාලිකව අත් හිටවන ලෙසට දැනුම් දී ඇත.

ආදායම් බලපත්‍ර වලට ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂ 15ක් පමණ ගෙවීම් මඟ හැර ඇති බවටත්, රක්ෂණ වලට ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂ 20ක් වශයෙනුත් ගෙවීම් පැහැර හැර තිබෙන බවට තොරතුරු වාර්තා වේ. එමෙන්ම මේ වනවිට දින තුනක් බස් රථ ධාවනය නොකිරීම නිසා ලක්ෂ 25කට අධික පාඩුවක් ද රජයට සිදුව ඇති බව වාර්ථා වේ.

කෙසේ වුවත් මෙම ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයට අයත් මහරගම ඩිපෝවෙන් ඩීසල් ලබාගෙන, ඊට අදාල රුපියල් ලක්ෂ 30කට වැඩි මුදලක් ගෙවීම පැහැර හැර ඇති බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වී තිබේ.

මෙලෙස හිතා මතා ගෙවීම් පැහැර හරිමින්, මෙම ආයතනය බංකොලොත් කිරීමට ඇමති බන්ධුල ගුණවර්ධන සැරසෙන්නේ, එම ආයතනයට අයත් අධිවේගී මාර්ග ධාවන බලපත් තම ගජ මිතුරෙකුට ලබා දීමට බව ද නිලනොලත් ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *