බම්බලපිටිය “කැදැල්ල රියල් ස්ටේට්” ලොක්කෝ දෙන්නෙක් සල්ලි අරන් මාරු වෙලා 

  • By editor
  • January 2, 2024
  • 0
  • 96 Views

බම්බලපිටිය “කැදැල්ල රියල් ස්ටේට්” ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනකුට එරෙහිව නිවාස තනා දෙන බව පවසා පුද්ගලයන්ගෙන් මුදල් ලබාගෙන වංචා කළ බවට සදහන් කරමින් නඩු දහයක් පවරා තිබේ.

නිවාස ඉදිකර දෙන බවට පවසා මුදල් ලබාගෙන වංචා කිරීමට එරෙහිව, සාපරාධී විශ්වාසයක් කඩ කිරීම් සහ සාපරාධී සාවද්‍ය පරිහරණය යන චෝදනා යටතේ මෙම නඩු පවරා තිබේ.

2016 වසරේ නොවැම්බර් හා දෙසැම්බර් යන කාලය තුළදී පුද්ගලයන්ගෙන් රුපියල් ලක්ෂ දෙක හා ලක්ෂ පහ අතර මුදලක් අත්තිකාරම් ලෙස ලබාගෙන වංචා කිරීමට එරෙහිව මෙම නඩු පවරා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *