බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේ වහල බිම – (ඡායාරූප සහිතයි)

  • By editor
  • September 22, 2023
  • 0
  • 351 Views

බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේ වහළ සුළගට කඩා වැටී තිබේ.

අද පස්වරු 5 ට පමණ මේ වන විට පවතින අධික සුළග හා වර්ෂාව හේතුවෙන් බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේ වහලයට දැඩි අලහභානී සිදුව ඇත.

මෙම සිදුවීමෙන් දෙදෙනෙකු සුලු තුවාල ලබා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *