බ්ලැක් මනී රාජසන්තක කරන්න නීති ගෙනෙයි

  • By editor
  • July 24, 2023
  • 0
  • 72 Views

ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන ගණනක කළු සල්ලි විශුද්ධිකරණය කිරීමට විවිධ රටවල ගිණුම්ගත කර හෝ ව්‍යාපෘතිවල ආයෝජනය කර ඇති දේශපාලකයන් හා පාතාල අපරාධකරුවන් ගැන තහවුරු නොකළ වාර්තා රජයට ලැබී ඇති බව වාර්තා වේ.

එමෙන්ම පැනමා පත්‍රිකා, පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා ආදිය මඟින්ද මෙබඳු කළු සල්ලි ආයෝජකයන් ගැන තොරතුරු වාර්තා වී ඇති බව ද රජය වැඩිදුරටත් පවසයි.

ඒ දේශපාලකයන් හා පාතාල අපරාධකරුවන් සොරකම් කරන ලද හෝ අපරාධවලින් උපයාගෙන විදේශ රටවල සඟවා ඇති මුදල් වන අතර, එම මුදල්  නැවත මෙරටට ලබාගෙන රාජසන්තක කිරීමට හැකිවන නව නීතියක් පැනවීමට රජය බලාපොරොත්තු වේ.

ශ්‍රී ලංකා රජයට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ලබාදුන් උපදෙස් අනුව මෙම නීතිය පැනවීමට රජය අපේක්ෂා කරන බව දැනටමත් මූල්‍ය අරමුදලට දැනුම් දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

2024 මාර්තු මාසය වනවිට මෙකී නව නීතිය කෙටුම්පත් කර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවට අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ප්‍රතිඥා දී ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *