බාල තෙල් බෙදාහැරීමක් ගැන අනාවරණයක්

  • By editor
  • November 7, 2023
  • 0
  • 104 Views

කොළඹ වරාය වෙත ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් හතළිස්දහසක් රැගෙන ආ Fos Power නමැති ඉන්ධන ප්‍රවාහන නෞකාවේ ඉන්ධන සාම්පල පරීක්ෂාවේදී නියමිත තත්ත්වයේ නොමැති බව රසායනාගාර පරීක්ෂණ වාර්තා දෙකකින් තහවුරු වී තිබේ.

එම නියමිත තත්ත්වයේ නොමැති ඩීසල් කොළොන්නාවේ සිට පරිභෝජනය සඳහා බෙදා හැරීමට සූදානම් කර ඇති බව එක්තරා ජාතික පුවත්පතක් විසින් වාර්තා කර තිබුණි.

මෙම පරීක්ෂණ වාර්තාව ලංකා ඉන්දියානු තෙල් සමාගමේ ඉල්ලීම පරිදි පරීක්ෂා කර ලබා දී ඇති බව ද වාර්තා වේ.

LIOC/2023/07 දරන පරීක්ෂණ වාර්තාව මුලින්ම ගෙන ඇත්තේ පෙරේදා (05) දිනයේ වන අතර ඉන් පසුව ඊයේ (06) ගත් පරීක්ෂණාගාර වාර්තාවත්, තත්ත්වයෙන් බාල බවට ලැබී ඇතත් එම තෙල් බෙදාහැරීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

” Fos Power” නෞකාවේ 1p, 1S, 3P, 3S, 5P, 5S ටැංකිවලින් ගොඩබා ඇති ඩීසල්වල සාම්පල පරීක්ෂාවේදී මේ බව හෙළි වූ බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

ටොන් හතළිස් දහසක් රැගත් මෙම නෞකාව සිංගප්පූරුවේ සිට ඔක්තෝබර් 30 පිටත් වී ඇති අතර කොළඹ වරාය වෙත සේන්දු වී ඇත්තේ නොවැම්බර් 05 දා ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *