බැසිල්ගේ රැස් බහියි – හේතුව මෙන්න

  • By editor
  • August 9, 2023
  • 0
  • 177 Views

පොහොට්ටු පක්ෂයේ මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු සිදුකරන්නැයි බැසිල් රාජපක්ෂ නව සන්ධානයට සහය දෙන මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ඉල්ලා ඇති බව වාර්තා වේ.

ඔවුන් වෙත දිගින් දිගටම මේ පිළිබඳ දන්වා සිටිමින් ආරාධනා කරන බව ද නව සන්ධානයේ ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

පොදුජන පෙරමුණේ බොහෝ පිරිසක් නව සන්ධානයේ දේශපාලන කටයුතු සඳහා එක්ව සිටින බැසිල් රාජපක්ෂ පිළේ බොහෝ සුළුපිරිසක් පමණක් ඉතිරිව ඇති බවත් වාර්තා වේ.

බැසිල් වටා දැනට ඉතිරිව සිටින්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 20 කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් බවද ඉහත ආරංචි මාර්ග තහවුරු කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *