බිලියන ගණනින් පොලු තියපු මෙන්ඩිස් සමාගමට යළි බලපත්‍ර දුන්නට සිවිල් සංවිධාන විරෝධතාවයක

  • By editor
  • February 29, 2024
  • 0
  • 44 Views

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට රුපියල් බිලියන 4 කට ආසන්න මුදලක් ගෙවීමට ඇති ඩබ්ලිව්. එම්. මෙන්ඩිස් සමාගමට නැවත බලපත්‍රය ලබාදීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

අදාළ බදු මුදල් නොගෙවීම සම්බන්ධයෙන් මීට පෙර එම සමාගමේ නිෂ්පාදන බලපත්‍රය අත්හිටුවීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කළේය.

කෙසේවෙතත් එම බලපත්‍රය යළි ලබාදීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කිරීමට විරෝධය දක්වමින් මගෙන් රටට සංවිධානය ඇතුළු සිවිල් සංවිධාන විසින් විරෝධතාවයක් පවත්වනු ලැබීය.

රාජගිරිය සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපිට මෙම විරෝධතාවය අද සංවිධානය කර තිබුණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු දක්වමින් සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල් ජේ. එස්. ගුණසිරි කියා සිටියේ අදාළ මත්පැන් නිෂ්පාදන සමාගම සුරාබදු මුදල් ගෙවීම ආරම්භ කළ නිසා මෙලෙස බලපත්‍රය දීමට පියවර ගත් බවයි.

ඩබ්ලිව්. එම්. මෙන්ඩිස් සමාගමට අයත් වැලිසර පිහිටි මත්පැන් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාව සඳහා මෙලෙස නිෂ්පාදන බලපත්‍රය ලබාදී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *