බුද්ධික පතිරණගේ දෙබඩි පිළිවෙත

  • By editor
  • May 26, 2023
  • 0
  • 96 Views

මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක ඉවත් කිරීම සදහා පාර්ලිමේන්තුවේ පවති ඡන්ද විමසීමේ දී ඔහුට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබූ බුද්ධික පතිරණ ඔහුට පක්ෂව සිය ඡන්දය භාවිත කර තිබීම විශේෂත්වයකි.

ජනක රත්නායක විසින් 2016 වසරේ දී අල්ලස් ලබාගත් බවට චෝදනා නගමින් මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ විසින් අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිසමට පැමිණිල්ලක් කර තිබුණි.

කෙසේ වෙතත් අදාල පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළ බුද්ධික පතිරණ මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ දී ජනක රත්නායක ඉවත් කිරීමට විරුද්ධ වීම කාටත් ප්‍රෙහෙලිකාවක් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *