බොරැල්ල කනත්තේ සොහොන් කොත් වලටත් බදු ෆයිල්

  • By editor
  • December 21, 2023
  • 0
  • 112 Views

බොරැල්ල කනත්තේ සොහොන්වල ඡායාරූප තිබෙන පුද්ගලයන්ගේ හැඳුනුම්පත් අංකවලටද බදු අංක ලබාගෙන ඇතැයි තොරතුරු වාර්තා වන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගාමිණී වලේබොඩ පවසයි.

ව්‍යාජ බදු අංකවලට රේගුව හරහා ආනයනික භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය කරන බවට තොරතුරු ලැබී තිබෙන බවද මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කර ඇත.

මෙරටට භාණ්ඩයක් ගෙන්වීමේදී එය රේගුවෙන් නිදහස් කර ගැනීමට බදු අංකයක් අවශ්‍ය වන අතර එම බදු අංක ව්‍යාජ ලෙස සකසන බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බවද එම නිසා රටට ලැබිය යුතු විශාල බදු ආදායමක් අහිමි වන බවද මන්ත්‍රීවරයා පවසයි.

යම් කිසි භාණ්ඩයක් පළමුවැනි වරට ආනයනය කිරීම සඳහා ද එම භාණ්ඩවල වටිනාකමට අනුව තාවකාලික බදු අංකයක් අවශ්‍ය අතර එම බදු අංකද ව්‍යාජ ලෙස සකසා එම භාණ්ඩ ආනයනය කරන බව වලේබොඩ මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

මව්බිම 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *