බෝවන රෝගයක් වවුනියාව බන්ධනාගාරය වසයි

  • By editor
  • August 1, 2023
  • 0
  • 107 Views

සරම්ප රෝගයට සමාන බෝ වන රෝගී තත්වයක් හේතුවෙන් වවුනියාව බන්ධනාගාරය සති දෙකක කාලයකට පමණ තාවකාලිකව වසාදමා ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම රෝගයෙන් රැඳවියන් දිනෙන් දින වැඩිවශයෙන් වාර්තාවීමත් සමඟ  ඊයේ (31) සිට සති දෙකක් වසා දමා තිබේ.

මෙම තත්වය යටතේ වවුනියාව බන්ධනාගාරයේ රැදවියන්යන්ට සිය ඥාතීන් හමුවීමට හො නඩු කටයුතු වෙනුවෙන් අධිකරණයන් වෙත රැගෙන යාමද තාවකාලිකව නවතා දමා ඇති අතර අදාල නඩු කටයුතු සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවත්වීමට පියවර ගෙන ඇති බවටද වාර්ථා වෙයි.

එමෙන්ම අධිකරණය මගින් එම බන්ධනාගාරයට යොමු කරන සැකකරුවන් අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට යැවීමට මේ වන විට පියවර ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *