බෲනෝ දිවාකර අත්අඩංගුවට

  • By editor
  • May 31, 2023
  • 0
  • 194 Views

බෲනෝ දිවාකර නැමැති SL VLOG අන්තර්ජාල නාලිකාවේ හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පසුගියදා ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශ නිකුත් කළ නතාශා එදිරිසිංහ පිළිබද හා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුගෙන් අද සිදුකරන ලද දීර්ඝ ප්‍රශ්න කිරීමෙන් පසු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙසේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *