මනූෂ – හරීන් පක්ෂයෙන් නෙරපයි

  • By editor
  • July 19, 2023
  • 0
  • 86 Views

අමාත්‍යවරුන් වන හරීන් ප්‍රනාන්දු සහ මනූෂ නානායක්කාර සමගි ජන බලවේග පක්ෂයෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

එම පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය රැස්වී මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

ඔවුන් පක්ෂයට පටහැනිව ආණ්ඩුවට එක් වී අමාත්‍යධූර දරමින් කටයුතු කිරීම ඊට හේතුව වී තිබේ.

මේ වනවිට සංචාරක අමාත්‍ය ධූරයේ හරීන් ප්‍රනාන්දු හා කම්කරු, විදේශ රැකියා අමාත්‍ය ධූරයේ මනුෂ නානායක්කාර කටයුතු කරමින් සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *