මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ නව සභාපාති පත් කෙරේ

  • By editor
  • June 23, 2023
  • 0
  • 70 Views

මහාචාර්ය එම්.ඒ.ආර් මංජුල ප්‍රනාන්දු මහතා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස අද (23) නිල වශයෙන් වැඩ භාර ගෙන තිබේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ අනුමැතිය හිමි වීමෙන් පසුව ඔහු මෙම ධුරය සදහා පත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *